Ready-made sro jsou společnosti s ručením omezeným

Ready-made sro jsou společnosti s ručením omezeným, které byly vytvořeny pouze za tím účelem, aby byly prodány vám, jako koncovému zákazníkovi. Doposud nesměly vyvíjet ani nevyvíjely žádnou obchodní činnost, pouze jsou nachystány proto, abyste si je tedy jako případní zájemci mohli od koupit třeba právě vy.

Ready-made sro

Pokud podepíšete se naší společností smlouvou o koupi sentenceStart , můžete začít podnikat velmi rychle, neboť jako nový majitel společnosti s ručením omezeným máte právo za firmu jednat okamžitě a nemusíte žádném případě čekat až tato společnost s ručením omezeným bude zapsána do obchodního rejstříku.

Žádné zdržování nehrozí

Ready-made srozačnete prostě podnikat okamžitě, zápis do obchodního rejstříku, který trvá delší dobu, není v tomto případě nutný okamžitě.