Jsme tady, abychom vám nabídli kompletní servis služeb naší správy nemovitostí Praha. Tato činnost by měla být vykonávána skutečnými odborníky. Právě my se k takovým můžeme zařadit. Můžete se za námi kdykoliv vypravit a určitě se dohodneme na spolupráci. Jsme přesvědčeni, že i o vaše budovy se zvládneme dobře postarat. Těšíme se na vás.

Zajišťujeme všechny pravidelné kontroly

Usilujeme o to, aby všechny budovy všech našich klientů byly v naprosto bezvadném stavu. K tomu je zapotřebí provádět v nich pravidelné kontroly. Jedině tak správa nemovitostí Praha ověří, že je vše v naprostém pořádku. Informujeme všechny vlastníky, jak na tom jejich objekty jsou. Co je nutné zařídit. Vedle technické části však se postaráme i o ekonomické záležitosti.